Selskabsmeddelelse nr. 4, 2015 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 16. januar 2015.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 33 33 11 36.

   
Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: