Selskabsmeddelelse nr. 41, 2016 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og CIBOR lån pr. 1. juli 2016 gennemføres elektroniske auktioner den 24. og 25. maj 2016.

Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og CIBOR lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Bank Danmark.


Obligationer DK0002036458 NDACITA6OA19RF
   
  DK0002036375 NDACIBOR619RF (stående lån)
  DK0002036532 NDACIBOR6OA19RF
   
   
Auktionen Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
  Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
   
  Obligationen NDACITA6OA19RF (ISIN-kode DK0002036458), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på tillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
   
  Obligationens kupon pr. 1. juli 2016 fremkommer således: 6 måneders CITA, der fastsættes den 27. juni 2016 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
   
  Obligationerne, NDACIBOR619RF (ISIN-kode DK0002036375) og NDACIBOR6OA19RF (ISIN-kode DK0002036532), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på tillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
   
  Obligationernes kupon pr. 1. juli 2016 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 27. juni 2016 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionernes tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
   
  Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg til CITA og CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.
   
  Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget vil ikke få nogen tildeling.
   
   
Auktionsdato Auktionerne foregår tirsdag den 24. maj og onsdag den 25. maj 2016.
   
   
Rating Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.
   
   
Beløb Mængder og fordeling af auktionerne forventes offentliggjort i uge 19.
  De tre obligationer forventes senere i 2016 at blive anvendt til finansiering af nye lån. 
   
   
Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.
  Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
   
   
Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 10.00 og lukker enten kl. 10.30 eller 11.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.40 eller 11.40.
 
 
Der bydes i rente og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.
   
   
Valør 1. juli 2016.
   
  Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 20. maj 2016.
   
Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
   
  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Kim Bek Petersen på telefon 33 33 16 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.
 
Venlig hilsen
 
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: