Selskabsmeddelelse nr. 44, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-koder:
 

Annuitetsobligationer med fast rente, konverterbare 

ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta
rente/
udløb
DK000203890-0 0,5% 2030 0,5NDASDRO30 10/05-2017 31/08-2020 01/10-2030 DKK
DK000203882-7 1,5% 2040 1,5NDASDRO40 10/05-2017 31/08-2020 01/10-2040 DKK
DK000203874-4 2,0% 2050 2,0NDASDRO50 10/05-2017 31/08-2020 01/10-2050 DKK

 
Annuitetsobligation med fast rente og mulighed for afdragsfrihed i 1-10 år, konverterbar
 

ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta
rente/
udløb
DK000203866-0 2,5% 2050 2,5NDASDROA50   10/05-2017 31/08-2020 01/10-2050 DKK

 
Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab