Selskabsmeddelelse nr. 45, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbar 

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-
dato
Valuta
DK000203858-7 0,00% 2021 NDACIBOR6OA21RF 10/05-2017 30/04-2021 01/07-2021 DKK

   
Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: