Selskabsmeddelelse nr. 46, 2017 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits CIBOR baserede lån pr. 1. juli 2017 gennemføres en elektronisk auktion den 30. maj 2017.

Nordea Kredit refinansierer CIBOR lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.

Obligationer DK0002038587 NDACIBOR6OA21RF
Auktionen Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

Obligationernes kupon pr. 1. juli 2017 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 27. juni 2017 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Investor gøres opmærksom på, at det opnåede rentetillæg er gældende i obligationernes løbetid.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsdato Auktionen foregår tirsdag den 30. maj 2017.
Rating Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.
Beløb
DKK 14,8 mia. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 24. maj 2017.
Kurs Obligationerne sælges til kurs 100,20
Øvrige vilkår

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Bud/afregning

Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 10.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud kl. 10.40.
Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.
Valør 3. juli 2017.
Deltagere


Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktions delmarked på NASDAQ Copenhagen.
Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17 07 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: