Selskabsmeddelelse nr. 48, 2012 - Tilføjelse til basisprospekt af 14. april 2011

De endelige vilkår (bilag 1) til Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs basisprospekt af 14. april 2011 har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

 
Annuitetsobligationer med fast rente og mulighed for afdragsfrihed i 1-10 år, konverterbare

ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta
rente/
udløb
DK0002027895 3,5% 2044 Nordea OA10 10/05-2012 31/08-2014 01/10-2044 DKK

 
Vi henviser i øvrigt til det samlede basisprospekt.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

 
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab