Selskabsmeddelelse nr. 52, 2015 – negativ rente

Nordea Kredit offentliggør tillægsprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer.

Obligationer åbnet før 19. maj 2015
I tillægget præciseres det, at særligt dækkede realkreditobligationer med variabel rente åbnet for udstedelse før 19. maj 2015 i tilfælde af negativ rente har en rentebund på 0 pct.

Følgende obligationer er omfattet:

Fondskode Referencerente
DK0002015106 CIBOR6
DK0002015296 CIBOR6
DK0002021427 CIBOR6
DK0002021500 CIBOR6
DK0002026731 CIBOR6
DK0002026814 CIBOR6
DK0002029248 CIBOR6
DK0002029594 CITA6
DK0002032549 CITA6
DK0002032622 CIBOR6
DK0002032705 CIBOR6
LU1110205314 EURIBOR3

  
Udover de anførte særligt dækkede realkreditobligationer, åbnede Nordea Kredit i 2007 en realkreditobligation med variable rente baseret på Euribor3, fondskode DK0002017078. I tilfælde af negativ rente har også den obligation en rentebund på 0 pct.

Obligationer åbnet 19. maj 2015 og senere
For nye særligt dækkede realkreditobligationer med variabel rente, som åbnes 19. maj 2015 eller senere, præciseres det, at der ikke er en rentebund, hvorfor eventuel negativ rente vil blive opkrævet hos investorerne. I praksis vil opkrævning foregå ved modregning eller udtrækning af et beløb svarende til den negative rente. Alle fondskoder, såvel de allerede åbnede og fondskoder der åbnes efter den 19. maj 2015 er uændret underlagt det specifikke balanceprincip.

Låntagere og negativ rente
Eventuel negativ rente på obligationslån med variabel rente og rentetilpasningslån kommer låntagerne til gode ved modregning i terminsydelsen - jf. Nordea Kredits selskabsmeddelelse nr. 24 af 20. februar 2015.

Nordea Kredit kan på et senere tidspunkt for nye obligationslån med variabel rente vælge, at negativ rente kommer låntagerne til gode i form af et ekstra afdrag på lånet.

Spørgsmål kan rettes til Stephan Ghisler-Solvang på telefon +45 61 22 93 92.