Selskabsmeddelelse nr. 58, 2013 – EURIBOR3- Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2013

Med virkning fra 1. juli 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. juli 2013 – 30. september 2013.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2013:     0,2241% p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab