Selskabsmeddelelse nr. 61, 2018 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2018.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. juli 2018 for at opfylde kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
  

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner

Dokumenter og links