Selskabsmeddelelse nr. 63, 2014 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2014

Med virkning fra 1. juli 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2014 – 31. december 2014.

CIBOR6
Obligationer uden renteloft:
DK0002027622, udløb 2015, ny rente pr. 1. juli 2014:                                 0,48% p.a.

DK0002029248, udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2014:                                  0,37% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2014:                                  0,9955% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2014:                                   0,9955% p.a.

CITA6
Obligationer uden renteloft:
DK0002029594, udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2014:                                     0,39% p.a.

  
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab