Selskabsmeddelelse nr. 72, 2013. - Tilføjelse til basisprospekt af 14. april 2011

De endelige vilkår (bilag 1) til Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs basisprospekt af 14. april 2011 har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta
rente/
udløb
   
DK0002029321 2% 2024 NordeaINKjan 02-08-2013 30-11-2023 01-01-2024 DKK

      
Vi henviser i øvrigt til det samlede basisprospekt.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

   
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab