Selskabsmeddelelse nr. 82, 2014 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2014.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. oktober 2014, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: