Selskabsmeddelelse nr. 83, 2015 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2015 gennemføres en elektronisk auktion i august 2015.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen       Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

                                                             Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsperiode Fra den 25. august til og med den 27. august 2015.


Beløb
De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort i uge 32, 2015.


Valør
1. oktober 2015.


Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.Bud kan også afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

    
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: