Selskabsmeddelelse nr. 85 2013 – ny prisstruktur i Nordea Kredit

Nordea Kredit ændrer prisstrukturen på realkreditlån 1. januar 2014.

Ændringen sker med baggrund i behovet for at reducere refinansieringsrisikoen og for at skabe en bedre sammenhæng mellem bidrag og øvrige risici.

Bidragssatserne for både nye og eksisterende lån med variabel rente og afdragsfrihed i helårs- og fritidsboliger samt grunde hæves 1. januar 2014, mens lån med fast rente og afvikling fast-holdes uændrede.

Kursskæringen ved refinansiering af rentetilpasningslån hæves fra 0,2 til 0,3 kurspoint, mens der for øvrige lån med refinansiering indføres kursskæring på 0,2 kurspoint.

Gebyrfri omlægning frem til 31. oktober 2013
For at sikre kunderne mulighed for at tilrettelægge deres boligfinansiering, tilbyder Nordea indtil 31. oktober gebyrfri omlægning af rentetilpasningslån og lån med afdragsfrihed i føl-gende situationer:

  • Rentetilpasningslån omlægges til anden lånetype - betales der afdrag på det eksisterende lån, skal nyt lån også være med afdrag
  • Afdragsfriheden fravælges på rentetilpasningslån, eller der skiftes fra F1 eller F2 til F3-F5
  • Afdragsfrit lån med fast rente eller Renteloft omlægges til lån med afvikling – dog ikke ved skift til rentetilpasningslån

Ved gebyrfri omlægning skal kunderne ikke betale lånesags- og omprioriteringsgebyr eller kurtage. Kunden skal dog stadig betale offentlig tinglysningsafgift mv.

Spørgsmål kan rettes til Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, tlf. 3333 4556.

Abonner

Dokumenter og links