Selskabsmeddelelse nr. 90, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2017.

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med negativ rente pr. 1. oktober 2017 jvf. værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.
  

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: