Selskabsmeddelelse nr. 96, 2014 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. oktober 2014

Med virkning fra 1. oktober 2014 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2014 - 31. december 2014.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2014: 0,0842 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2014: 0,18 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab