Selskabsmeddelelse nr. 97, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. januar 2017 gennemføres en elektronisk auktion i november 2016.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
  Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode   
Fra den 22. november til og med den 24. november 2016.
   
Beløb De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort i uge 44, 2016.
   
Valør 2. januar 2017.
   
Deltagere Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
   
Bud kan også afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: