Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 Stærk fremgang i 4. kvartal · Ordinært resultat steg med EUR 240 mio. til EUR 468 mio. · Resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed steg 10 pct. · Indtægter fra investeringsvirksomhed steg med EUR 207 mio. Stabilt resultat trods vanskelige markedsvilkår i 2001 · Samlede indtægter steg 3 pct., mens udgifterne var uændrede justeret for opkøb · Nettotab og -hensættelser 0,29 pct. på årsbasis - i forhold til den øvre grænse på 0,40 pct. over en konjunkturperiode · Resultat pr. aktie EUR 0,53 (EUR 0,58 i 2000) · Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 19,2 pct. (19,4 pct. i 2000) · Forslag om udbytte på EUR 0,23 pr. aktie Betydelig strategisk fremdrift · Målet på 2,7 mio. e-kunder nået, nyt mål på 3,2 mio. ultimo 2002 · Samlede fusionssynergier på EUR 168 mio. er realiseret ultimo 2001 - EUR 360 mio. forventes realiseret ultimo næste år · Anden integrationsbølge vil medføre yderligere årlige synergier i samme størrelsesorden inden for tre år · Anslåede synergier fra integrationen af Postgirot Bank opjusteret til EUR 65 mio. · Hele koncernen driver nu forretning under ét fælles varemærke · "Nu, hvor vi har realiseret de lovede fusionssynergier trods vanskelige markedsforhold, er ambitionen at høste det fulde udbytte af, at vi arbejder som en integreret koncern, således at vi kan nå vores ambitiøse langsigtede mål. Med stærk fokus på at drive forretning lokalt vil vi udnytte muligheder for vækst, strømline vores interne processer og forretningsgange og dermed forbedre koncernens effektivitet og resultater", siger Thorleif Krarup, koncernchef for Nordea. Torsdag, 21. februar 2002 Thorleif Krarup Koncernchef - Der afholdes telefonkonference med ledelsen 21. februar 2002 kl. 17.00 (svensk tid). (Tast + 46 8 5005 2550 ti minutter før.) - Årsregnskabsmeddelelsen er tilgængelig på internettet. - En slide-præsentation er tilgængelig på internettet. - Yderligere information: Arne Liljedahl, Group +46 8 614 (eller +46 70 566 CFO/EVP 7996 7121) Sigurd Carlsen, chef for +46 8 614 (eller +46 70 204 Investor Relations 7852 9878) Erik Evrén, chef for +46 8 614 (eller +46 70 946 Group Media Relations 8611 5389) Finansiel kalender: Den ordinære generalforsamling afholdes 24. april. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2002 offentliggøres 24. april. Kapitalmarkedsdag arrangeres i London 29. april. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2002 offentliggøres 22. august. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 offentliggøres 22. oktober. Årsrapporten vil være tilgængelig i sin helhed på engelsk på internettet omkring 1. marts. Ud over engelsk offentliggøres årsregnskabsmeddelelsen i fire sprogversioner: dansk, finsk, norsk og svensk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem disse sprogversioner og den engelske version er den engelske version gældende. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/21/20020221BIT00310/bit0001.doc The Full year-end report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/21/20020221BIT00310/bit0002.pdf The Full year-end report

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links