Foreløbigt resultat for første kvartal

Foreløbigt resultat for første kvartal Forbedret ordinært resultat på trods af turbulente markeder Ligesom sidste år vil Nordeas koncernchef, Thorleif Krarup, på den ordinære generalforsamling senere i dag præsentere nedenstående informationer vedrørende det foreløbige resultat for første kvartal 2001. Nordeas foreløbige ordinære resultat for første kvartal 2001 udgjorde EUR 555 mio., en stigning på 17 pct. sammenlignet med fjerde kvartal 2000. Inklusive Christiania Bank steg det ordinære resultat 15 pct. Stærk vækst i resultatet eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed (inklusive reklassifikation). Resultat pr. aktie udgjorde EUR 0,13 (EUR 0,58 for hele året 2000). Egenkapitalforrentningen blev 14,1 pct. (19,7 pct. eksklusive afskrivning på goodwill) i første kvartal. Stabile nettorenteindtægter, lavere omkostninger og resultatet af kunderelaterede handelsaktiviteter bidrog til den positive udvikling. Netto gebyrer og provisionsindtægter faldt, primært på grund af lavere indtægter fra formueforvaltning. Dette er et resultat af både faldende aktiekurser globalt og en noget lavere kundeaktivitet. Turbulente kapitalmarkeder og lavere aktiekurser internationalt i første kvartal påvirkede også de nordiske aktiemarkeder. De fleste markedsdeltagere har derfor oplevet en nedgang i værdien af aktiebeholdningerne. Da Nordeas aktiebeholdninger hovedsageligt bogføres til markedskurs, blev indtægter fra investeringsvirksomhed negativt påvirket i første kvartal. Denne udvikling blev modsvaret af et positivt bidrag fra obligationer og indlånsbeviser, hovedsagelig på grund af en reklassifikation (EUR 68 mio.) af koncernens rentebærende værdipapirer, som tidligere blev klassificeret som finansielle anlægsaktiver. Reklassifikationen til omsætningsaktiver er sket i forlængelse af det kontante køb af Christiania Bank. Resultatet er desuden påvirket af højere tab og hensættelser, selvom tab fortsat er på et lavt niveau. - Jeg er tilfreds med forbedringen i vores basisindtjening. På trods af vanskelige kapitalmarkedsforhold steg resultatet for kvartalet. Dette viser, at den igangværende integrationsproces i koncernen ikke har mindsket vores fokus på kunderne, omkostningerne og den daglige drift, siger koncernchef Thorleif Krarup. Regnskabet for første kvartal vil som tidligere annonceret, blive offentliggjort i sin helhed den 25. april 2001. Yderligere information: Thorleif Krarup, koncernchef, +46 8 614 7800 Arne Liljedahl, Chief Financial Officer, +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, Head of Investor Relations, +46 8 614 7852, +46 70 204 9878 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00490/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00490/bit0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links