Forventet kapitalgevinst for Nordea, når Visa Inc. køber Visa Europe Ltd.

Visa Inc. og Visa Europe Ltd. indgik i november 2015 en aftale om Visa Inc.’s køb af Visa Europe. Nordea, der er aktionær i og medlem af Visa Europe, forventer at indtægtsføre en kapitalgevinst, når transaktionen er gennemført. Gevinsten før skat for Nordea ventes at være på mellem EUR 90 mio. og EUR 130 mio. kontant. Hertil kommer en yderligere mulig gevinst på præferenceaktier på omkring 25 pct. af kontantdelen. Nordea modtager desuden et provenu fra de solgte aktiviteter, hvor Nordea har fordringer. Det er endnu ikke muligt at opgøre disse.

Betalingen for hele Visa Europe-transaktionen omfatter EUR 16,5 mia., heraf EUR 11,5 mia. i kontanter og EUR 5 mia. i præferenceaktier, der kan konverteres til A-aktier i Visa Inc., samt en mulig earn-out-betaling på maksimum EUR 4,7 mia. Dette beløb skal tidligst betales på fireårsdagen for transaktionens gennemførelse.

Transaktionen er betinget af myndighedernes godkendelse og ventes gennemført i 2. kvartal 2016.

Yderligere information:
Rodney Alfven, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links