Kommentar til det svenske finanstilsyns godkendelse af Nordeas fusionsplaner

Vi hilser det svenske finanstilsyns godkendelse af fusionsplanerne mellem Nordea og datterbankerne, henholdsvis Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland og Nordea Bank Norge, velkommen. Det er et vigtigt skridt i vores arbejde med at forenkle bankens juridiske struktur med det formål at ændre den norske, danske og finske bank til filialer af det svenske moderselskab. En filialstruktur vil gøre det muligt for os i højere grad at arbejde som Ét Nordea. Det vil styrke bankens governance og er et led i forenklingen af vores processer. Det giver banken en mere effektiv og enkel struktur og nedbringer den administrative kompleksitet. Filialstrukturen vil bidrage til at gøre os mere konkurrencedygtige til gavn for kunderne.

Gennemførelsen af fusionerne er fortsat betinget af de relevante myndigheders godkendelse og andre beslutninger i hhv. Danmark, Finland og Norge. Desuden er det en forudsætning, at fusionerne ikke er forbudt eller efter Nordeas bestyrelses vurdering forhindres af andet, der vurderes som væsentligt af Nordeas bestyrelse. Planen er, at fusionerne gennemføres i starten af 2017.
 
 
Yderligere information:
Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, Danmark, 24 98 48 89
 
 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links