Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Resultatet påvirket af lavere renteniveau · Ordinært resultat EUR 380 mio. (EUR 446 mio.) · De samlede indtægter faldt med 6 pct. i forhold til 4. kvartal 2002 som følge af et lavere renteniveau og afmatningen på aktiemarkederne · De samlede omkostninger faldt med 8 pct. · Tab og hensættelser EUR 98 mio. (EUR 76 mio.), svarende til 0,27 pct. af udlån og garantier · Resultat pr. aktie EUR 0,09 (EUR 0,10) · Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 12,2 pct. (15,3 pct.) Prioriterede områder - udvikling følger planen · Reduceret volatilitet - lav aktieeksponering fastholdt · Effektiv kapitalanvendelse fastholdt - stærkt kapitalgrundlag · Kreditkvaliteten fortsat stabil - tab og hensættelser på isolerede områder · Omkostningsniveau i henhold til planen - omkostningerne i 1. kvartal 2 pct. lavere end kvartalsgennemsnittet for 2002 Øget fokus · Nordisk Renting solgt til The Royal Bank of Scotland · Ny forretningsmodel for investment banking-aktiviteter · Yderligere reduktion af ejendomsportefølje forberedes - Alt i alt forløber udviklingen som planlagt inden for de prioriterede områder, men de finansielle resultater er endnu ikke tilfredsstillende. Vi har reduceret volatiliteten i indtjeningen, og vi har fastholdt en effektiv kapitalanvendelse. Den generelle kreditkvalitet er fortsat stabil trods stigningen i tab og hensættelser, der skyldes et begrænset antal problematiske sager. Udviklingen i omkostningerne er i tråd med vores mål om at opnå et uændret omkostningsniveau for 2003 som helhed i forhold til 2002. Jeg er overbevist om, at bestræbelserne i hele organisationen for at forbedre vores præstation vil gøre det muligt for os at nå de mål, vi har sat os på kort sigt, siger Lars G Nordström, koncernchef for Nordea. Yderligere information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, chef for +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878) Investor Relations Jens Bekke, informationschef, 33 33 39 68 (eller 20 66 39 68) Danmark ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00380/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00380/wkr0002.pdf The Full Report

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links