Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:
”Vi har i begyndelsen af 2014 set en øget aktivitet inden for rådgivning af erhvervskunder om finansielle løsninger og kapitalmarkedstransaktioner, og på opsparingsområdet er aktivitetsniveauet fortsat højt. Det har ført til en stigning i vores gebyr- og provisionsindtægter på 13 pct. Da vi fortsat oplever lav låneefterspørgsel og lave renter, var de samlede indtægter stort set uændrede i forhold til 1. kvartal 2013, men steg 3 pct. i lokal valuta. Ordinært resultat steg 6 pct. som følge af øget effektivitet og bedre kreditkvalitet, og omkostningsprocenten faldt til 49 (51). Den egentlige kernekapitalprocent efter Basel 3-reglerne steg med 70 bp til 14,6 pct.

I dette lavvækstmiljø fortsætter vi med at gennemføre vores initiativer for at sikre øget omkostnings- og kapitaleffektivitet og øge forretningsomfanget med vores kunder.”

1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013 (1. kvartal 2014 i forhold til 4. kvartal 2013)[1]:

  • De samlede driftsindtægter var uændrede; en stigning på 3 pct. i lokal valuta (stigning på 1 pct., i lokal valuta på 2 pct.)
  • Ordinært resultat steg 6 pct.; en stigning på 10 pct. i lokal valuta (stigning på 10 pct., i lokal valuta på 11 pct.)
  • Egentlig kernekapitalprocent efter Basel 3-reglerne steg til 14,6 fra 12,1[1] (stigning fra 13,9[1])
  • Omkostningsprocent faldt til 49 fra 51 (fald fra 52)
  • Nedskrivningsandel på 18 bp, et fald fra 23 bp (fald fra 21 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,4 pct., en stigning fra 11,1 pct. (stigning fra 10,5 pct.)
Hovedtal, fortsættende aktiviteter[2],
EUR mio.
1. kvt.
2014
4. kvt.
2013
Ændr.
pct.
1. kvt.
2013
Ændr.
pct.
Ændr. pct.
1./4. kvt.
lokal val.
1./1. kvt.
Nettorenteindtægter 1.362 1.390 -2 1.358 0 -1 5
Driftsindtægter i alt 2.501 2.469 1 2.506 0 2 3
Resultat før nedskrivninger 1.264 1.186 7 1.239 2 8 5
Nedskrivninger på udlån, netto -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Nedskrivningsandel, ann., bp 18 21   23      
Ordinært resultat 1.106 1.006 10 1.041 6 11 10
Risikojusteret resultat 880 821 7 854 3 7 6
Resultat pr. aktie (udv.) (fort. akt.), EUR 0,21 0,19   0,19      
Resultat pr. aktie (udv.) (saml. akt.), EUR 0,21 0,19   0,20      
Egenkapitalforrentning, pct. 11,4 10,5   11,1      

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2014 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,46, 8,35 og 8,86.
[1] Tidligere skønnede nøgletal.
[2] Hovedtal for fortsættende aktiviteter efter aftale om salg af de polske bank-, finansierings- og livsforsikringsaktiviteter.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)

Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner