Kvartalsrapport 3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 3. kvartal 2001 Stabil underliggende indtjening · Resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed EUR 1.530 mio. for 1.-3. kvartal (EUR 1.501 mio. for 1.-3. kvartal 2000) · Ordinært resultat EUR 1.460 mio. for 1.-3. kvartal (EUR 1.962 mio.) · Fald i omkostningerne i 3. kvartal · Resultat pr. aktie EUR 0,35 for 1.-3. kvartal (EUR 0,47) Ændrede markedsvilkår · Individuelle hensættelser, primært inden for acquisition finance i Danmark og på et meget begrænset antal erhvervskunder, udgjorde EUR 113 mio. i 3. kvartal · Der er foretaget en yderligere generel hensættelse på EUR 100 mio. som følge af forværrede økonomiske udsigter i lyset af de seneste verdensbegivenheder · Kapital under forvaltning på EUR 87 mia. (EUR 101 mia. ultimo 2. kvartal) Anden integrationsbølge påbegyndt · Realiserede fusionssynergier på EUR 120 mio. Målet for 2001 er EUR 145 mio. · Organisationsændring (se særskilt pressemeddelelse) · Anden bølge af integrationsprogrammet er påbegyndt. Det omfatter bl.a. et program til strukturel reduktion af omkostningerne for at nå det langsigtede mål for omkostningsprocenten på 50 - trods de ændrede markedsvilkår Skadesforsikringsaktiviteter · Initiativ til nedbringelse af ejerandelen i General Insurance (se særskilt pressemeddelelse) "Med de forringede markedsudsigter, som er forstærket af efterdønningerne af terrorangrebene i USA, har vi igangsat et større program til strukturel reduktion af omkostningerne for at nå vores ambitiøse langsigtede mål for omkostningsprocenten. Ved at reducere omkostningerne og samtidig foretage investeringer inden for udvalgte områder vil Nordea være parat til at udnytte de forbedrede vilkår på de finansielle markeder, som forventes i sidste del af 2002", siger koncernchef Thorleif Krarup. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00420/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00420/bit0001.pdf The full report

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links