Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

New Normal-plan leverer på omkostninger, kapital og indtægter

Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:
”65.000 nye relationskunder i privatkundesegmentet og en yderligere styrkelse af relationerne med erhvervskunder har trods det lave renteniveau ført til de højeste indtægter og det højeste ordinære resultat nogensinde i de første ni måneder af et år.

Vi fortsætter med at øge effektiviteten i tråd med vores plan for det nye normale. Omkost­nin­ger­ne er uændret, og kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital er steget til 12,2. Vi lever op til likviditetskravene og har solid adgang til internationale fundingmarkeder.

Indtægterne var lavere end i kvartalet før, men har aldrig før været så høje i et 3. kvartal. I peri­oden 1.-3. kvartal viste indtægterne en fremgang på 10 pct., og ordinært resultat steg 14 pct.”

(Se hele koncernchefens kommentar på side 2)

1.-3. kvartal 2012 i forhold til 1.-3. kvartal 2011 (3. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal 2012):

  • De samlede driftsindtægter steg 10 pct. (faldt 5 pct.)
  • Ordinært resultat steg 14 pct.* (faldt 16 pct.)
  • Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital steg til 12,2 fra 11,0 før overgangsbestemmelser (stigning fra 11,8)
  • Omkostningsprocent faldt til 51 fra 54* (stigning til 52 fra 50)
  • Nedskrivningsandel steg til 27 bp fra 20 bp (stigning til 30 bp fra 26 bp)
  • Egenkapitalforrentning på 11,4 pct., en stigning fra 10,6 pct.* (fald til 10,1 pct. fra 12,5 pct.)
              
Hovedtal, EUR mio. 3. kvt.
2012
2. kvt
2012
Ændr.
pct.
3. kvt.
2011
Ændr.
pct.
1.-3. kvt.
2012
1.-3. kvt.
2011
Ændr.
pct.
Nettorenteindtægter 1.441 1.462 -1 1.379 4 4.323 4.029 7
Driftsindtægter i alt 2.469 2.606 -5 2.091 18 7.606 6.943 10
Resultat før nedskrivninger 1.176 1.316 -11 678 73 3.747 2.990 25
Nedskrivninger på udlån, netto -254 -217 17 -112 127 -689 -472 46
Nedskrivningsandel, ann., bp 30 26   14   27 20  
Ordinært resultat 922 1.099 -16 566 63 3.058 2.518 21
Ordinært resultat, justeret       737* 25   2.689* 14
Risikojusteret resultat 749 851 -12 485 54 2.399 1.899 26
Resultat pr. aktie (udv.), EUR 0,17 0,21   0,10   0,57 0,46  
Egenkapitalforrentning, pct. 10,1 12,5   6,5   11,4 10,0  
Egenkapitalforrentning,
justeret, pct.
      8,5*     10,6*  

* Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal 2011.
For poster i resultatopgørelsen er der anvendt følgende valutakurser i 3. kvartal 2012 for hhv. DKK, NOK og SEK: 7,44, 7,51 og 8,73.

Yderligere information:
Christian Clausen, koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 0515)
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, Danmark, +45 33 33 45 56

Gå til IR regnsskabssider

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com