Kvartalsrapport januar - marts 2001

Kvartalsrapport januar - marts 2001 Stærk basisindtjening · Ordinært resultat på EUR 555 mio., en stigning på 17 pct. i forhold til 4. kvartal 2000 · Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill på 19,7 pct. · Resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed er det bedste nogensinde · Fortsat vækst i nettorenteindtægter · Netto gebyrer og provisionsindtægter kun lidt lavere trods turbulente aktiemarkeder · Omkostninger faldet med 10 pct. justeret for CBK · Tab og hensættelser fortsat på et lavt niveau med 0,14 pct. · Integrationsprocessen fortsætter som planlagt · Solo-konceptet introduceret i Danmark; mere end 100 virksomheder tilsluttet · ArosMaizels skifter navn til Nordea Securities · Fusionsproces påbegyndt for Nordeas to banker i Polen · Shipping, Offshore and Oil Services-division etableret · Forretningsområderne · 2,3 mio. e-kunder · Mere end 7,0 mio. netbank regningsbetalinger pr. måned, en stigning på 13 pct. siden december · Retail Banking: Stigning i ordinært resultat til EUR 458 mio. · Corporate and Institutional Banking: Stigning i ordinært resultat til EUR 140 mio. · Kapital under forvaltning: Positiv nettotilgang, men negativ markedsudvikling har reduceret kapital under forvaltning til EUR 97 mia. · General Insurance: Forbedret teknisk resultat, men indtægter af investeringsaktiver var negativt påvirket af svage aktiemarkeder · ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT00590/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT00590/bit0001.pdf The full report

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links