Lønfesten begynder i Tyskland

Som i de øvrige nordiske lande er beskæftigelsen i Danmark steget markant over de senere år. Men lønstigningerne er meget moderate - og tæt knyttede til udviklingen i Tyskland, viser analysen i ny udgave af Economic Outlook.

Mørkere skyer er trukket sammen over verdensøkonomien i takt med, at handelskrigen mellem USA og resten af verden er eskaleret. Nordea nedjusterer derfor nu skønnet for 2018 og 2019, hvor cheføkonom Helge J. Pedersen forudser, at den globale vækst vil lande omkring 3,7 pct.

- I 2020 vil en afmatning ramme amerikansk økonomi og sprede sig som ringe i vandet til resten af verden og trække væksten yderligere ned. Vi forudser dog ingen global recession i vores nye prognose, siger Helge J. Pedersen.

Dansk økonomi har det godt, men bl.a. den usædvanligt varme og tørre sommer har resulteret i et betydeligt fald i landbrugsproduktionen, som rammer væksten i år. Også eksporten har oplevet en ret svag udvikling i år bl.a. som følge af et forværret dansk bytteforhold i udenrigshandlen og en generel afmatning i verdenshandlen.

- På den baggrund vurderer vi nu, at BNP-væksten lander på blot 1 pct. i år. Til næste år vil væksten dog stige til omkring 1,75 pct. Også i 2020 vil vi se en vækst i den størrelsesorden, lyder det fra cheføkonomen.

Den fortsatte fremgang i økonomien vil især blive drevet af privatforbruget og investeringsaktiviteten, som vil stige i takt med den tiltagende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Privatforbruget vil være drevet af de gunstige beskæftigelsesvilkår, ligesom formuerne er rekordstore i kølvandet på stigende boligpriser, den høje opsparingskvote og et solidt afkast på de finansielle markeder.

Beskæftigelsen har sat ny rekord, og der meldes om tiltagende flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Lønstigningstakten er øget, men hensynet til konkurrenceevnen betyder, at der skeles meget til udviklingen i udlandet og ikke mindst Tyskland, når der forhandles løn i industrien. I praksis betyder det, at en nordisk lønfest skal begynde i Tyskland, før den rykker nordpå.

- Stigende lønninger i Tyskland, hvor presset på arbejdsmarkedet er markant, vil smitte af i Danmark og føre til en lidt højere lønstigningstakt herhjemme over de kommende år, vurderer Helge J. Pedersen. 

ECB vil dog først sætte renten op i slutningen af 2019, og eftersom Nationalbanken skygger ECB, vil renten være ultra-lav længe endnu.

- Det understøtter boligmarkedet, og vi venter, at boligpriserne på landsplan vil stige med godt 4 pct. i år. Stigningstakten bliver lidt lavere til næste år, og i 2020 vil den nye boligbeskatning og højere finansieringsrenter føre til større usikkerhed om boligmarkedet, lyder vurderingen.

Læs hele rapporten her
  

Yderligere information:
Cheføkonom Helge J. Pedersen 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 55 47 15 40

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links