Nordea: Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartaI · Ordinært resultat steg med 12 pct. · De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter samt gebyrer og provisionsindtægter · Omkostningerne steg med 7 pct. som følge af købet af LG Petro Bank, omstruktureringsomkostninger samt sæsonudsving · Tab og hensættelser fastholdt på et forholdsvist lavt niveau · Periodens resultat steg med 67 pct. til EUR 323 mio. Vanskelige markedsforhold i 2002 · Samlede indtægter faldt med 4 pct., og udgifterne steg med 2 pct. justeret for Postgirot Bank · Tab og hensættelser faldt til EUR 261 mio., hvilket svarer til 0,19 pct. af udlån · Resultat pr. aktie EUR 0,30 (EUR 0,53) · Egenkapitalforrentning (ekskl. goodwill) 11,3 pct. (19,2 pct.) · Forslag om udbytte på EUR 0,23 pr. aktie - uændret i forhold til 2001 Forbedringer opnået - mere at gøre · Reduceret volatilitet i indtjeningen - lavere aktieeksponering og salg af skadesforsikring · Mere effektiv kapitalanvendelse - finansiel styrke fastholdt trods udlånsvækst og det foreslåede høje udbytte · Stabil kreditkvalitet - lave tab og hensættelser samt koncentration på nordiske kunder · En række besparelsesinitiativer iværksat - omkostningsforbedringer har topprioritet i 2003 - Vores resultater for 2002 er acceptable under de vanskelige markedsforhold, men stadig ikke tilfredsstillende. Vi kan begynde at se forbedringer, efter vi har identificeret og sat fokus på vores prioriteringer på kort sigt. Vi har reduceret volatiliteten i indtjeningen, og indtægterne har været stabile igennem året. Vægtede aktiver blev reduceret trods øget udlån, og selvom tab og hensættelser er steget en anelse i 4. kvartal, er kreditkvaliteten tilfredsstillende. Den igangværende integration og de løbende forbedringer i hele organisationen forventes at sikre uændrede omkostninger i 2003 i forhold til 2002. I den nuværende økonomiske situation går lønsomhed og effektiv kapitalanvendelse forud for vækst, og vores hovedfokus vil i den kommende tid være på øget omkostningseffektivitet, siger Lars G Nordström, koncernchef for Nordea. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00390/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00390/wkr0002.pdf The full report

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links