Nordea: Kvartalsrapport 1. kvartal 2002

Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 Stabil underliggende udvikling · Samlede indtægter steg 3 pct. i forhold til 4. kvartal, mens samlede udgifter var uændrede · Eksklusive købet af Postgirot Bank faldt udgifterne 4 pct. · Underliggende tab og hensættelser betydeligt reduceret · Resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed steg 4 pct. til EUR 409 mio. · Indtægter fra investeringsvirksomhed faldt til EUR 4 mio. som følge af afmatningen på markederne · Ordinært resultat på EUR 371 mio. sammenlignet med EUR 468 mio. Synergier som planlagt · Samlede fusionssynergier på EUR 209 mio. · Integrationen af Postgirot Bank forud for planen · En række aktiviteter under anden integrationsbølge igangsat Fremdrift på strategiske områder · Udskillelsen af General Insurance fortsætter planmæssigt · Næsten 3 mio. e-kunder ultimo marts 2002, mål for ultimo året hævet til 3,3 mio. · Stærk tilgang af aktiver, 13 pct. (på årsbasis), kapital under forvaltning øget til EUR 108 mia. "Vores økonomiske udvikling er stabil med omkostningsfokus og tab og hensættelser under niveauet for 2001, og integrationen fortsætter. Vi har realiseret de planlagte synergier og gjort de nødvendige forberedelser til anden integrationsbølge og synergier, som vil udvikle vores stærke og unikke markedsposition yderligere", siger Thorleif Krarup, koncernchef for Nordea. Onsdag, 24. april 2002 Thorleif Krarup Koncernchef - Der afholdes telefonkonference med ledelsen 24. april 2002 kl. 19.00 CET. (Tast +44 (0)20 8781 0577 password Nordea, 10 minutter før.) - Kvartalsrapporten er tilgængelig på internettet. - En slide-præsentation er tilgængelig på internettet. Yderligere information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 6147996 Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations +46 8 6147852 (eller +46 70 2049878) Erik Evrén, chef for Group Media Relations +46 8 6148611 (eller +46 70 9465389) Finansiel kalender: Den ordinære generalforsamling afholdes 24. april. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2002 offentliggøres 22. august. Kapitalmarkedsdag arrangeres 23. september i London. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2002 offentliggøres 22. oktober. Ud over engelsk offentliggøres årsregnskabsmeddelelsen i fire sprogversioner: dansk, finsk, norsk og svensk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem disse sprogversioner og den engelske version er den engelske version gældende. Denne kvartalsrapport har ikke været genstand for review af revisorerne. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00220/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00220/wkr0002.pdf The Full Report

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links