Nordea ændrer forretningsmodel for sine investment banking-aktiviteter

Nordea ændrer forretningsmodel for sine investment banking-aktiviteter Nordea adskiller sine aktie- og corporate finance-aktiviteter. Formålet er at understøtte uafhængigheden i analyseproduktionen samt øge samarbejdet inden for Corporate and Institutional Banking og dermed drage størst mulig fordel af koncernens førende nordiske markedsposition. - Den traditionelle nordiske model med integration af aktie- og corporate finance-aktiviteter bliver mere og mere udsat på grund af den begrænsede aktivitet inden for børsintroduktioner samt omkostningsstrukturen, siger Frans Lindelöw, chef for Nordea Securities. - I takt med at investorerne i stigende grad efterspørger uafhængig rådgivning, tjener vi også vores kunders interesser bedst ved at adskille aktie- og corporate finance-aktiviteterne. Equities, som omfatter Nordeas aktieaktiviteter, bliver en enhed i Markets, mens Corporate Finance bliver en selvstændig enhed i Corporate Banking Division. Reorganiseringen af aktieaktiviteterne vil styrke udviklingen af værdiskabende services baseret på aktie-, obligations- og valutarelaterede produkter. Integrationen af Corporate Finance i Corporate Banking Division vil sikre den bedst mulige udnyttelse af Nordeas førende nordiske markedsposition og åbne op for corporate finance-rådgivning til koncernens store kundeunderlag af erhvervskunder og institutionelle kunder. Den nye struktur vil muliggøre yderligere effektiviseringer og deling af faste omkostninger. Det skønnes, at reorganiseringen vil resultere i en samlet reduktion af medarbejderantallet på ca. 75 i Nordea Securities og samlede årlige besparelser på ca. EUR 12 mio. Integrationen vil påvirke Nordea Securities' aktiviteter i alle fire nordiske lande. Den nye organisation vil gradvist træde i kraft efter sommeren og vil være fuldt implementeret inden årets udgang. - Med den nye struktur og de betydelige omkostningsreduktioner, der er igangsat over de seneste otte måneder, har Nordea etableret en bæredygtig platform for sine investment banking-aktiviteter, der kan være lønsom selv under de nuværende negative markedsforhold, siger Frans Lindelöw. Yderligere information: Frans Lindelöw, chef for Nordea Securities, +46 8 407 92 01 Jens Bekke, informationschef, Danmark, 33 33 39 68 Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har mere end 10 mio. kunder og 1.240 bankfilialer. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3,4 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00490/wkr0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links