Nordea får bøde af det finske finanstilsyn

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch* har fået en bøde på 400.000 euro af det finske finanstilsyn for forsinket indberetning af transaktioner til tilsynet som følge af en enkeltstående programmeringsfejl i 2016.

Som følge af en enkeltstående programmeringsfejl indberettede Nordea ikke obligatoriske oplysninger om et begrænset antal transaktioner rettidigt i 2016. Fejlen blev rettet, og det finske finanstilsyn modtog de manglende indberetninger i 2016. Ingen kunder er blevet påvirket.

Nordea tager det meget alvorligt at indberette transaktionsoplysninger korrekt og reagerede med det samme, da de manglende indberetninger blev konstateret. Sagen er blevet håndteret i godt samarbejde med det finske finanstilsyn.

*Tidligere Nordea Bank Finland Plc, der fusionerede med Nordea Bank AB (publ) 2. januar 2017. 


Yderligere information:

Kati Tommiska, Group Communications Finland, +358 9 4245 1006
 

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links