Nordea fik medhold i skattesag i Norge

Nordea fik medhold i skattesag i Norge Den norske højesteret har i dag afsagt dom i en skattesag, som Christiania Bank og Kreditkasse har anlagt mod den norske stat vedrørende den skattemæssige behandling af den præferencekapital, der blev indskudt i banken i 1991. Retten har fundet, at det omtvistede beløb på ca. NOK 2,7 mia. (EUR 341 mio.) hverken skal medregnes som skattepligtig indtægt eller reducere det skattemæssige underskud. Det omtvistede overførte underskud på NOK 2,7 mia. (EUR 341 mio.) afspejles ikke i Christiania Bank og Kreditkasses balance pr. 31. marts 2001. Dommen medfører, at bankens overførte underskud vil stige med NOK 2,7 mia. (EUR 341 mio.), hvilket indebærer en fremtidig skattebesparelse på indtil NOK 750 mio. (EUR 95 mio.). Kontaktpersoner: Arne Liljedahl, Chief Financial Officer, +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 78 52 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00950/bit0001.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links