Nordea har til dato tilbagekøbt 40 millioner aktier

Nordea har til dato tilbagekøbt 40 millioner aktier Indtil 20. september 2002 har Nordea AB (publ) tilbagekøbt 40.008.000 af selskabets egne aktier. Aktierne blev købt til en gennemsnitlig kurs på SEK 43,50. Nordea offentliggør sit regnskab for de første tre kvartaler den 22. oktober 2002, og i henhold til fondsbørsreglerne er det forbudt for selskabet at tilbagekøbe aktier i en periode på 30 dage før offentliggørelsen. Baggrund I overensstemmelse med den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling 24. april 2002, besluttede bestyrelsen for Nordea AB (publ) 19. juni 2002 at tilbagekøbe op til 150 millioner af selskabets egne aktier (svarende til ca. 5 pct. af samtlige aktier i selskabet). I april 2001 erhvervede Nordea AB (publ) 17 millioner af selskabets egne aktier med henblik på at sikre afdækning af omkostningerne i relation til selskabets incitamentsprogram. Dette tilbagekøb af egne aktier er sket i henhold til en særskilt beslutning truffet af bestyrelsen og indgår ikke i det nuværende tilbagekøbsprogram. Den samlede beholdning i Nordea AB (publ) af egne aktier er 57.008.000. Det samlede antal aktier i selskabet er 2.985.071.177. Yderligere information: Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations, +46 8 614 7852 Erik Evrén, chef for Group Media Relations, +46 8 614 8611 Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har mere end 10 mio. kunder og 1.245 bankfilialer i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3,1 mio. e- kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00130/wkr0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links