Nordea køber svenske Postgirot Bank - styrker konkurrenceevnen og ¯ger kundebasen

Nordea køber svenske Postgirot Bank - styrker konkurrenceevnen og øger kundebasen · Nordea køber Postgirot Bank og styrker sin konkurrenceevne inden for vigtige vækstområder som betalinger og cash management · Nordea udvider sit kundeunderlag i Sverige gennem Postgirot Banks 1,3 millioner kunder, som vil få tilbudt Nordeas samlede produktpalette af finansielle serviceydelser · Nordeas og Postgirot Banks produkter og serviceydelser komplementerer hinanden og dermed styrkes Nordeas position i Norden · Nordeas og Postgirot Banks kunder vil få tilbudt forbedrede betalingsydelser og et meget bredt udbud af bankydelser · Købsprisen er SEK 4,1 mia. (EUR 440 mio.) Ekspansion inden for et vækstområde Markedet for betalinger er i stærk vækst og undergår store forandringer som følge af ny teknologi og nye betalingssystemer. Effektive cash management-løsninger er et område, som bliver stadig vigtigere for Nordeas kunder. Postgirot Bank har en stærk position på det svenske marked for betalinger, og gennem købet af Postgirot Bank vil Nordea yderligere styrke sin position. Ved købet opnår Nordea især tre følgende vigtige fordele: · Styrket konkurrenceevne inden for indenlandske betalinger. Postgirot Bank er en vigtig leverandør af papirbaserede og elektroniske betalingsydelser af høj kvalitet i Sverige (se vedlagte faktablad). Postgirot Bank har med stor succes udviklet en række elektroniske services af meget høj kvalitet, også i en international sammenhæng. Selskabets systemer og kunderelationer med en lang række svenske selskaber er vigtige forudsætninger for at skabe et effektivt betalingssystem. Ved at kombinere dette med Nordeas kompetencer inden for e-services via Solo vil det være muligt at skabe bedre, hurtigere og mere effektive betalingsydelser for kunderne, især inden for cash management-området. · Øget forretningsvolumen. Købet giver store muligheder for krydssalg til Postgirot Banks 1,3 millioner kunder, hvoraf ca. 70 pct. ikke er kunder i Nordea i dag. Kunderne vil blive tilbudt et bredt udvalg af finansielle produkter og services af høj kvalitet, og dette forventes at skabe øget forretningsvolumen, fx gennem vækst i indlån og udlån. I 2000 udgjorde Postgirot Banks gennemsnitlige indlån EUR 3,8 mia. og gennemsnitlige udlån EUR 1,2 mia. Postgirot Banks samlede aktiver var EUR 7,7 mia. ultimo 2000. · Styrket konkurrenceevne inden for internationale betalinger. Postgirot Bank har et veludviklet system til internationale betalingsoverførsler, fx gennem et samarbejde med postgirosystemer i de øvrige europæiske lande. Sammen kan Nordea og Postgirot Bank tilbyde deres kunder yderligere betalingskanaler. Som et resultat af købet kan Nordea tilbyde sine kunder i de øvrige nordiske lande hurtigere betalingsoverførsler til alle større virksomheder i Sverige. "Købet af Postgirot Bank giver fine muligheder for vækst, hvilket yderligere vil styrke vores position som den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Vi vil kunne tilbyde vores kunder bedre serviceydelser og hurtigere betalinger. Derudover sikrer vi, at de svenske kunder fortsat kan vælge mellem alternative løsninger til deres betalinger", siger Thorleif Krarup, koncernchef i Nordea. Postgirot Bank bliver en del af den største finanskoncern i Norden med betydelige ressourcer til rådighed til yderligere udvikling af produkter og services. "Postgirot Bank, Nordea og alle vores kunder er alle vindere. Jeg er glad for, at det er Nordea, som har valgt at købe Postgirot Bank. Vi supplerer hinanden godt, og dette vil betyde yderligere fordele for Postgirot Banks og Nordeas kunder", siger Per-Eric Skotthag, adm. direktør i Postgirot Bank. Finansiel effekt Købet foretages til en kontantpris på SEK 4,1 mia. (EUR 440 mio.) plus det opnåede resultat fra 1. januar 2001 indtil overtagelsesdatoen. Goodwill som følge af købet udgør ca. EUR 215 mio., inklusive restruktureringsomkostninger på ca. EUR 20 mio., og vil blive afskrevet over ti år. Synergierne fra købet er beregnet til EUR 20 mio. netto efter tre år. Omkostningssynergierne er beregnet til EUR 30 mio. Indtjeningssynergierne, inklusive krydssalgsgevinster og potentielle indtægtstab, er beregnet til at være negative baseret på et forsigtigt skøn. Allerede i det første år efter købet forventes der en positiv indvirkning på resultat pr. aktie efter afskrivning på goodwill. Nordeas kernekapitalprocent forventes at blive påvirket marginalt med omkring 0,2 procentpoint. Købet, som formelt vil blive foretaget af Nordbanken AB, forudsætter godkendelse fra det svenske finanstilsyn og Europa-Kommissionen. Endelig gennemførelse forventes inden for 2-6 måneder afhængig af opnåelsen af de nødvendige godkendelser. Pressekonference og præsentationsmateriale En kopi af præsentationsmaterialet fra pressekonferencen tirsdag den 31. juli (se den særskilte invitation) kan downloades fra www.nordea.com fra tirsdag den 31. juli kl. 12.00. Oplysninger om Postgirot Bank findes på www.postgirot.se. Yderligere information Lars G Nordström, Chef for Retail Banking +46 8 614 78 07 Magnus Falk, Chef for Retail Banking Sweden, +46 8 614 78 33 Adm. direktør for Nordbanken Arne Liljedahl, Chief Financial Officer +46 8 614 79 96 Sigurd Carlsen, Chef for Investor Relations +46 8 614 78 52 Ann-Leena Mikiver, Chef for Communications +46 8 614 90 07 Sweden Fakta om Postgirot Bank Postgirot Bank har haft aktiviteter inden for betalingsformidling siden 1925. Selskabet påbegyndte sin bankvirksomhed den 1. marts 1994 i forbindelse med omdannelsen af Posten til aktieselskab. Postgirot Banks serviceydelser omfatter produkter inden for indenlandske indbetalinger og udbetalinger, koncernkonti for cash management- erhvervskunder, e-faktura og internationale betalinger. Postgirot Bank tilbyder også andre produkter såsom kortbaserede betalingsprodukter og har udviklet adskillige e-services som fx ePostgiro, eFaktura og eKöp. Postgirot Bank tilbyder basale bankserviceydelser, herunder indlån, kassekreditter og kortfristede pengemarkedslån. Postgirot Bank har ingen filialer med kassefunktioner men tilbyder denne ydelse gennem Swedish Post. Postgirot Banks primære virksomhed udgår fra Stockholm. Derudover er der produktion i Tierp, Norrköping og Malmø. Kundeservice og salg over telefonen findes i Eskilstuna. Salgspersonalet sidder i omkring 20 forskellige byer i Sverige. Postgirot Bank har 425.000 erhvervskunder og 850.000 privatkunder. [REMOVED GRAPHICS] Beløb i SEK er blevet konverteret til EUR til kurs 9,29. Pressekonference: Nordeas køb af Postgirot Bank Nordea og Posten holder pressekonference i anledning af Nordeas køb af Postgirot Bank. Nordea er vært ved konferencen, som holdes i Nordeas konferencelokaler i Stockholm. Tidspunkt: Tirsdag den 31. juli 2001, kl. 11 CET Sted: Hörsalen, Smålandsgatan 24, Stockholm Deltagere i pressekonferencen: Thorleif Krarup, Koncernchef Lars G Nordström, Chef for Retail Banking Magnus Falk, Chef for Retail Banking Sweden Lennart Grabe, Koncernchef Posten Per-Eric Skotthag, adm. direktør Postgirot Bank Nordeas præsentationsmateriale fra pressekonferencen vil være tilgængeligt på www.nordea.com kl. 12.00 CET. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/31/20010731BIT00030/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/31/20010731BIT00030/bit0002.pdf

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Abonner

Dokumenter og links