Nordea offentliggør årsrapport i dag

Nordea offentliggør i dag sin årsrapport på nordea.com med oplysninger om koncernens udvikling og aflønning af topledelsen.

Rapporten beskriver Nordeas fortsatte rejse mod fremtidens relationsbank. I 2014 bød Nordea 90.000 nye fordel+, premium- og private banking-kunder velkommen. Banken har nu 3,2 mio. relationskunder. Derudover blev Nordea af Greenwich valgt som den førende bank for store erhvervskunder i Norden og tog et stort skridt mod at konsolidere sin position som den største udbyder af kapitalforvaltning i regionen. Kapital under forvaltning steg til et rekordhøjt beløb på EUR 262 mia.

Den hurtige ændring i kundernes adfærd fortsatte i løbet af året, hvor digitalisering var den primære drivkraft bag ændringerne i banksektoren. I efteråret lancerede Nordea et program, der skal sikre udvikling af endnu mere personaliserede løsninger, der er nemme for kunderne at bruge. Som led i programmet, der også præsenteres i årsrapporten, øges it-investeringerne med 30-35 pct. de kommende år, og nye kernebank- og betalingssystemer udvikles.

Af årsrapporten fremgår også aflønningen af koncerndirektionen i 2014. Koncernchefen modtog i alt EUR 2,4 mio. i 2014 sammenholdt med EUR 2,2 mio. i 2013. Stigningen skyldes en bedre opfyldelse af målene for den variable løndel, der bl.a. knytter sig til kundetilfredshed og finansielle resultater.

- Det er Nordeas politik at tilbyde konkurrencedygtige, men ikke markedsledende lønninger til alle medarbejdere, herunder koncernchefen og koncernledelsen. I lighed med tidligere år afspejler niveauet, at Nordea er en af de største banker i Europa og et af de største selskaber i Norden, siger Marie Ehrling, formand for aflønningskomiteen og næstformand for bestyrelsen.

Årsrapporten kan downloades på www.nordea.com/ir. Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2014 og Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2014 vil også kunne downloades på websitet i dag.

Yderligere information:
Claus Christensen, leder af Group Communications, 25 24 89 93

 
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links