Nordea og DNB har gennemført sammen-lægningen af deres baltiske aktiviteter

Den 25. august 2016 indgik Nordea og DNB aftale om at sammenlægge aktiviteterne i Estland, Letland og Litauen for at skabe en førende uafhængig udbyder af finansielle serviceydelser i Baltikum. Transaktionen var betinget af myndighedernes godkendelse. Da godkendelserne fra de respektive myndigheder nu foreligger, er transaktionen gennemført i dag.

Luminor bliver den tredjestørste finansielle virksomhed i den baltiske banksektor med en markedsandel for indlån på 16 pct. og for udlån på 23 pct. Luminor vil omfatte ca. 350.000 kunder fra Nordea og 930.000 kunder fra DNB på tværs af de tre lande. Banken får omkring 3.000 medarbejdere og ca. EUR 15 mia. i aktiver. Det samlede bruttoudlån bliver på ca. EUR 12 mia. inklusive både forbrugs- og erhvervsudlån, og indlån bliver på EUR 9 mia. Luminor får en egentlig kernekapitalprocent på 17 og en egentlig kernekapital på EUR 1,6 mia.

Nordea får 56 pct. af de økonomiske rettigheder og 50 pct. af stemmeretten i det nye selskab. Fra 4. kvartal 2017 indregnes Luminor i Nordeas resultat efter indre værdis metode.

Yderligere information:
Claes Eliasson, fungerende leder af Group External Communications, +46 72 141 67 12

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links