Nordea Securities reducerer medarbejderstaben og justerer omkostningerne til den nuværende markedssituation

Nordea Securities reducerer medarbejderstaben og justerer omkostningerne til den nuværende markedssituation Nordea Securities vil gennemføre en række omkostningsbesparelser som følge af de nuværende markedsforhold inden for investment banking. Dette vil indebære en medarbejderreduktion på ca. 100 personer i Nordea Securities. - Vi bliver nødt til at tilpasse organisationen i overensstemmelse med den nuværende markedssituation og sikre, at Nordea Securities bliver en lønsom og stærk investment bank. Som del af den største finanskoncern i Norden har Nordea Securities et unikt udgangspunkt for at blive den naturlige partner for nordiske selskaber og institutioner inden for investment banking-området. Men vi bliver kun stærke ved at være lønsomme, siger Frans Lindelöw, chef for Nordea Securities. Reduktionen skønnes at omfatte ca. 100 ud af 560 medarbejdere og vil involvere alle lande og alle funktioner i Nordea Securities. Processen vil blive implementeret særskilt i hvert land afhængig af lokal lovgivning og regler i det respektive land. Det er ambitionen at informere de omfattede medarbejdere inden udgangen af oktober. Yderligere information: Frans Lindelöw, chef for Nordea Securities, +46 8 407 92 01 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00090/wkr0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links