Nordea udsteder hybrid kernekapital til rekordlave renter

Nordea har styrket sit kapitalgrundlag yderligere ved at udstede hybrid kernekapital for USD 1,5 mia. Udstedelsen består af et lån uden udløbsdato på USD 1 mia. med mulighed for indfrielse efter fem år og et lån uden udløbsdato på USD 500 mio. med mulighed for indfrielse efter ti år. Renten på lånene er henholdsvis 5,5 pct. og 6,125 pct., hvilket er det laveste niveau for tilsvarende lån udstedt i USD.

Den vellykkede udstedelse af de nye kapitalinstrumenter er led i Nordeas langsigtede planlægning og i tråd med bankens tidligere udmelding.

Transaktionen øger Nordeas kernekapitalprocent med 75 bp, hvilket yderligere styrker Nordeas position som en af de bedst kapitaliserede banker i Europa. Nordeas kernekapitalprocent udgør herefter 17,0 proforma.

  
Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

  
Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links