Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2017 er udpeget

På Nordeas ordinære generalforsamling i 2016 blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2017 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer med hensyn til stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

   
Nomineringsudvalgets sammensætning:
Torbjörn Magnusson, adm. direktør i If, udpeget af Sampo Abp
Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, viceadministrerende direktør og leder af økonomiafdelingen i Alecta
Anders Oscarsson, aktiechef i AMF og AMF Fonder
Björn Wahlroos, formand for bestyrelsen

Torbjörn Magnusson er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 16. marts 2017.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til nomineringsudvalget, skal fremsende disse skriftligt senest 31. december 2016 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm
 
  
Yderligere information:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Tags:

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links