Nordeas pensionsforpligtelser

Nordeas pensionsforpligtelser Nordea offentliggjorde, som led i sin normale procedure for regnskabsaflæggelse, i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2002, at handelsværdien af aktiverne i koncernens pensionsfonde samlet set oversteg koncernens pensionsforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen, med EUR 127 mio. Det blev yderligere meddelt, at forpligtelserne i den svenske pensionskasse oversteg handelsværdien af aktiverne med EUR 46 mio., og at hvis denne situation stadig gjorde sig gældende ved udgangen af året, ville der blive foretaget et indskud i pensionskassen. Et overskud i en eller flere pensionsfonde inden for koncernen kan ikke modregnes i et underskud i andre pensionsfonde. Som følge af faldet på aktiemarkederne i 2. kvartal er underskuddet i den svenske pensionskasse steget med EUR 106 mio. På baggrund af størrelsen af underskuddet i den svenske pensionskasse har Nordeas bestyrelse besluttet at lade underskuddet indgå i regnskabet for 2. kvartal i stedet for i regnskabet for 2002. Som følge heraf vil resultatet før skat i 2. kvartal blive reduceret med EUR 152 mio. Det rapporterede ordinære resultat vil ikke blive påvirket af denne regnskabspraksis. Inklusive indskuddet oversteg de samlede aktiver i koncernens pensionsfonde pensionsforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen, med EUR 91 mio. ultimo juni. Nordeas resultat for 2. kvartal offentliggøres 22. august. Yderligere information: Sigurd Carlsen, chef for Investor Relations, +46 8 614 7852 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00040/wkr0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links