Nordeas regnskaber aflægges nu i euro

Nordeas regnskaber aflægges nu i euro På den ordinære generalforsamling i Nordea AB (publ) ("Nordea") i april 2000 blev det besluttet, at fra og med regnskabsåret 2001 skal koncernens regnskaber aflægges i euro. Det blev samtidig besluttet, at aktiekapitalen og aktiernes nominelle værdi skal angives i euro. Som følge af beslutningen er aktiekapitalen nu blevet konverteret i det svenske Patent- och registreringsverket. Efter konverteringen har Nordea en aktiekapital på 1.181.921.794,07 euro og aktiernes nominelle værdi er 0,39632 euro (afrundet) pr. aktie. Antallet af udstedte aktier er 2.982.258.840. Generalforsamlingsbeslutningen betyder, at Nordea fra og med indeværende regnskabsår kun aflægger regnskab i euro. Yderligere information: Björn Westberg, Head of Investor Relations, +46 8 614 78 50 Jens Bekke, Media Relations, +45 33 33 39 68 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00450/bit0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links