Nordeas salg af aktier i Nets Holding A/S gennemført

Salget af Nordeas ejerandel på 20,7 pct. i Nets Holding A/S til et konsortium bestående af fonde administreret af Advent International, ATP og Bain Capital er blevet gennemført i dag.

Nordeas samlede provenu fra salget er ca. DKK 3,5 mia. (ca. EUR 470 mio.). Det giver et skattefrit overskud på knap DKK 2,8 mia. (EUR 378 mio.), der indtægtsføres i 3. kvartal under posten Andre indtægter.

For yderligere oplysninger henvises til dagens pressemeddelelse fra køberkonsortiet.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 7880 eller +46 72 235 05 15
Erik Durhan, pressechef, +46 8 614 8125

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links