Ordinær generalforsamling i Nordea AB (publ)

Ordinær generalforsamling i Nordea AB (publ) På den ordinære generalforsamling i Nordea AB (publ) i dag blev resultatopgørelsen og balancen for 2000 godkendt. Det ordinære resultat udgjorde EUR 2.435 mio., en stigning på 17 pct. Generalforsamlingen vedtog en udbyttebetaling på SEK 2,00 per aktie og fastsatte registreringsdatoen for udbyttebetalingen til den 17. april 2001 (af tekniske grunde har Merita Bank besluttet, at registreringsdatoen for udbyttebetaling i Finland skal være den 18. april 2001). Udbyttebetalingen ventes at ske den 20. april 2001. Kjell Aamot blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for en periode på et år, og Harald Arnkværn blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en 2- årig periode. Kjell Aamot er født i 1950 og er direktør og koncernchef i Schibsted ASA. Han er formand for bestyrelsen for de norske aviser Aftenposten AS og Verdens Gang AS og er medlem af bestyrelsen for SBS (SBS Broadcasting SA). Harald Arnkværn er født i 1939 og er advokat i Advokatfirmaet Haavind Vislie DA. Han har følgende bestyrelsesposter: formand for bestyrelsen for Schøyen Gruppen AS, Garantiinstittutet for Eksportkreditt, AS Vinmonopolet, Fjellinjen AS og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og er tillige medlem af bestyrelsen for Concordia BV. Koncernchef Thorleif Krarup, bestyrelsessuppleant siden 2000, blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode, og Dan Andersson, Edward Andersson, Claus Høeg Madsen og Timo Peltola blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Samtidig trådte Rune Brandinger tilbage fra bestyrelsen. Således består bestyrelsen nu af følgende personer: Vesa Vainio, Hans Dalborg, Kjell Aamot, Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen og Timo Peltola. Bestyrelsen omfatter også et antal medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen og koncernchefen blev meddelt decharge for året 2000. Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier via fondsbørser, eller i henhold til et købstilbud til selskabets aktionærer, svarende til maksimalt 10% af aktiekapitalen i selskabet. Erhvervelsen via fondsbørser må kun finde sted til en kurs, som til enhver tid ligger i intervallet mellem den højeste købskurs og den laveste salgskurs. Erhvervelse af aktier i henhold til købstilbudet retter sig mod alle aktionærerne og kan ske til en maksimumkurs, der svarer til børskursen på tidspunktet for tilbudets afgivelse med et maksimalt tillæg på 30 pct. For tiden ejer Nordea AB (publ) ikke egne aktier. Derudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i en periode, der højst må strække sig indtil næste generalforsamling at træffe beslutning om overdragelse af selskabets egne aktier via fondsbørser eller på anden måde. Overdragelse via fondsbørser kan kun finde sted inden for det registrerede interval mellem den højeste købskurs og den laveste salgskurs. Aktier i selskabet, som ikke overdrages via en fondsbørs, kan overdrages uden hensyn til aktionærers forkøbsret. Endvidere blev ordlyden i selskabets vedtægter ændret med hensyn til valg til bestyrelsen og ligeledes, som resultat af overgangen til aflæggelse af regnskab i euro, med hensyn til aktiekapitalen og det nominelle antal aktier, som nu noteres i euro. Yderligere information: Sigurd Carlsen, Head of Investor Relations, +46 8 614 7852, +46 70 204 9878 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00990/bit0001.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links