Postgirot fusioneres med Nordea

Postgirot fusioneres med Nordea Postgirot Bank AB (publ) fusionerede 20. december 2002 med Nordea Bank Sverige AB (publ). Som følge af fusionen ophører aktieselskabet som juridisk person. Postgirots betalingssystem og -ydelser bibeholdes uændrede, men nu i Nordea Bank Sverige under navnet Postgirot. Nordea købte Postgirot Bank i 2001. I første omgang blev selskabet et datterselskab under Nordea Bank Sverige. Patent- och registreringsverket har i dag registreret det svenske finanstilsyns tilladelse til, at bankerne fusionerer. Fusionen øger Nordeas muligheder for at tilbyde kunderne hurtigere og bedre betalingsløsninger og at effektivisere forretningsgangene. Ca. 90 pct. af alle svenske virksomheder, offentlige institutioner og foreninger har en konto i Postgirot. I alt benytter 425.000 virksomheder og 800.000 privatpersoner Postgirots betalingsydelser. Yderligere information: Ann-Leena Mikiver, informationschef i Sverige, +46 8 614 90 07 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00180/wkr0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links