Tilbagekøb af egne aktier

Tilbagekøb af egne aktier Bestyrelsen for Nordea AB (publ) har i dag besluttet at erhverve op til 30 millioner stk. egne aktier (svarende til ca. 1 pct. af det samlede antal aktier i selskabet) inden for rammerne af den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling. Sådanne køb kan foretages inden næste ordinære generalforsamling. Købene gennemføres på fondsbørserne i Helsinki, København og Stockholm inden for det kursinterval, der er registreret på hver enkelt børs på et givent tidspunkt, hvor intervallet anses for at være mellem højeste købskurs og laveste salgskurs. Formålet med opkøbet af egne aktier er at opnå en risikoafdækning i forbindelse med selskabets bonusprogram. Indvirkningen af tilbagekøbet på selskabets resultat pr. aktie og egenkapitalforrentning vil være marginalt positiv. Det samlede antal udstedte aktier er 2.982 millioner. Yderligere information: Arne Liljedahl, CFO, +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 7852 eller + 46 70 204 9878 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01020/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01020/bit0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links