Vellykkede fusioner baseret på vækst har skabt resultatfremgang og oget sharehold

Vellykkede fusioner baseret på vækst har skabt resultatfremgang og øget shareholder value Resultatfremgang og øget shareholder value · Vækst i ordinært resultat på 17 pct. til EUR 2.435 mio. (SEK 20.611 mio.) · Egenkapitalforrentning på 16,1 pct. - eksklusive goodwill 19,4 pct. · Stærk vækst i renteindtægter, gebyrer og provisionsindtægter · Resultat pr. aktie EUR 0,58; en stigning på 5 pct. · Forslag om udbytte på SEK 2,00; en stigning på 14,3 pct. · Kursen på Nordea-aktien er steget 43 pct. i 2000, hvilket placerer Nordea som den eneste nordiske koncern blandt de 20 største børsnoterede finanskoncerner i Europa · Mere aggressivt mål for omkostningsprocenten · Ny struktur og vækst på strategiske områder · Pan-nordiske fusioner skabte den førende finanskoncern i Norden og Baltikum med det nye navn Nordea · Hurtig integration af Christiania Bank og Kreditkasse · Synergier på EUR 310 mio. ved at blive realiseret - yderligere EUR 50 mio. beregnet · Milepælen på 2 millioner e-kunder passeret · Nordea en af de største nordiske kapitalforvaltere · 300.000 kunder og 1.200 medarbejdere i Polen Stærkt resultat i forretningsområderne · Ny forretningsområdestruktur implementeret med samtidig fremdrift i aktiviteterne · Retail Banking: Fortsat gode resultater. Ordinært resultat steget betydeligt til EUR 1.472 mio. med 24 pct. afkast på allokeret kapital · Corporate and Institutional Banking: Stærke synergier og forbedring af resultatet til EUR 419 mio. og 14 pct. afkast på allokeret kapital · Asset Management: Kapital under forvaltning steget 18 pct. til i alt EUR 105 mia.; investering i fremtidig vækst · Investment Banking: ArosMaizels øgede sit resultat betydeligt til EUR 61 mio. · Life Insurance and Pensions: Stærk vækst i præmieindtægter og investeringsafkast betydeligt over benchmark · General Insurance: Forbedret resultat i den underliggende forsikringsvirksomhed Udvikling i fjerde kvartal 2000 · Indtægter i alt vokset 6 pct. justeret for investeringsaktiviteter · Udviklingen på aktiemarkederne har påvirket investeringsporteføljen negativt · Ordinært resultat på EUR 473 mio. ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00590/bit0001.doc The full year-end report http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00590/bit0001.pdf The full year-end report

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links