Incitamentsprogram for ledelsen

Incitamentsprogram for ledelsen Nordic Baltic Holdings bestyrelse har besluttet at indføre et incitamentsprogram for ca. 300 ledere i koncernen. En sådan ordning fremmer koncernens muligheder for at tiltrække og fastholde kernekompetence. Samtidig er det hensigten at styrke ledernes fokus på at skabe værdi for kunderne og styre omkostningerne for derved at øge shareholder value. "En ordning af denne art styrker vores ledelsesstruktur og udvider mulighederne for både at fastholde og tiltrække nøglemedarbejdere og kernekompetence. Koblingen til aktiekursen betyder, at der kommer yderligere fokus på, hvordan vores beslutninger kan påvirke shareholder value. Ordningen ventes at øge effektiviteten og motivationen. Flere førende nordiske selskaber anvender incitamentsprogrammer af forskellig art. Nordic Baltic Holding anser det for vitalt at inføre denne ordning for at understrege værdien af kompetence i koncernen", siger Vesa Vainio, formand for bestyrelsen i Nordic Baltic Holding. Der er tale om en toårig ordning, som knyttes til det samlede aktionærafkast med virkning fra 1. januar 2001. Det samlede aktionærafkast skal være mere end 7,2 pct. for at udløse en bonus til de involverede ledere. Den maksimalt mulige bonus svarende til to årslønninger opnås ved et samlet årligt aktionærafkast på 30 pct. (64 pct. over to år). Den maksimale udgift er EUR 82 mio. Ordningen udvander ikke eksisterende aktier. Et eventuelt udbytte af ordningen skal opgives som lønindkomst og beskattes i henhold til gældende lovgivning i de respektive lande. Yderligere information: Jens Bekke, Media Relations, +45 33 33 39 68 Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 7850 Erik Evrén, Media Relations, +46 8 614 86 11 Lauri Peltola, Media Relations, +358 9 165 42324 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00550/bit0002.pdf

Dokumenter og links