Ritt Bjerregaard til Nordens største ligestilling møde

Næste år står den samlede nordiske kvindebevægelse bag et historisk stort kvinde- og ligestillings arrangement i Malmø. Sammen med 15.0000 feminister af begge køn vil vi sætte rammerne for fremtidens ligestillingsdebat.

Blandt talerne er tidligere overborgmester, minister og EU-kommissær Ritt Bjerregaard, Hanne Helth fra 8 Martsinitiativet, forfatter og debattør Leonora Christine Skov, komikeren Sanne Søndergaard, LOs ligestillingsnetværk, den finske forfatter Sofi Oksanen, svenske Maria Sveland og islandske Vigdís Finnbogadóttir, verdens første demokratisk valgte kvindelige statsoverhoved.

Formålet med konferencen er at tage pulsen på ligestilling i Norden og formulere visioner og mål for fremtiden.

- Nordisk Forum skal bruges som platform til at få kvoter og ligeløn tilbage på dagordenen, så vi omsider kan få den ligestilling vi har talt om i så mange år. Det er på tide med noget handling, så vi kan trække Norden, Europa og Verden i en mere lige retning. Jeg opfordrer derfor alle, der går ind for ligestilling, til at komme og være med til at drive udviklingen i den rigtige retning, siger Ritt Bjerregaard, tidligere overborgmester, minister og EU-kommissær.

Nordisk Forum er både diskussion og debat, træning i at arbejde med ligestilling og kvinders rettigheder, litteratur, musik og film i et stort område bygget op omkring Malmø arena. Nordisk Forum Malmö 2014 - New action on womens rights er organiseret af 200 organisationer fra de nordiske kvindebevægelser i Danmark, Finland , Grønland, Island, Norge, Færøerne, Åland og Sverige.

- Aldrig før har den nordiske kvindebevægelse arrangeret et så omfattende møde. Og jeg håber på meget bred deltagelse af alle, der ønsker et mere ligestillet samfund. Feminister i alle afskygninger, faglige organisationer, kommuner, politikere, kunstnere og virksomheder - alle er velkomne. Timingen kunne ikke være bedre. Netop nu med den skrottede øremærkede barsel i frisk erindring har vi i dén grad brug for inspiration udefra for at komme videre", fortæller Kvinderådets forkvinde Randi Iversen.

- Folk har sådan en idé om, at fordi mænd og kvinder er forskellige, så kan man aldrig få ligestilling. Jeg mener derimod, at der er 6-komma-nogle milliarder forskellige mennesker på denne planet, men derfor skal vi sgu stadig behandles lige alle sammen!", siger Sanne Søndergaard, komiker og forfatter.

Udgangspunktet for Nordisk Forum er baseret på FNs Kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen vedtaget på FNs 4. verdenskvindekonference i Beijing 1995. Målet er at formulere nye konkrete anbefalinger, der skal overrækkes til de nordiske regeringer til inspiration og handling. Nordisk Forums historie går tilbage til 80'ernes og 90'ernes store kvindekonferencer i Norden. Dengang var det Nordisk Ministerråd, der tog initiativet og gennemførte Nordisk Forum i Oslo i 1988 og i Turku/Åbo i 1994. Lige som de fire store FN Verdenskvindekonferencer har betydet et enormt løft for den globale kvindebevægelses kamp for kvinders rettigheder, har de nordiske konferencer været med til at sætte nye dagsordener. Både i Norden og globalt.

Fakta

Hvor: Konferencen finder sted på Malmö Arena Malmö Exhibition, Sverige.

Hvornår: Den 12-15 juni 2014

Hvordan: For mere information og flere navne på deltagare www.nf2014.org


Presse Kontakt: 

Charlotte Lund, Koordinator
Tlf: 60 53 0587


Abonner