Alle Børn Cykler i Odense

Næsten 4000 elever eller 182 skoleklasser fra Odense er tilmeldt Dansk Cyklist Forbunds kampagne ALLE BØRN CYKLER. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor 3200 skolebørn deltog. Kampagnen skydes i gang mandag den 6. september, og eleverne skal cykle til skole i 14 dage.

Mandag den 6. september starter Alle Børn Cykler, og i Odense er der i år ekstra stor tilslutning til den nationale kampagne. I Cyklisternes By er der glæde over den gode opbakning til kampagnen.

- Vi er selvfølgelig glade for den store tilslutning, siger kampagneleder Tina Møller Nielsen. - Forhåbentlig betyder det, at den markante stigning i antallet af børn, der bliver kørt til skole, nu er brudt.

En kampagne som Alle Børn Cykler er et vigtigt bidrag til, at få børn til at cykle noget mere. Cykling er godt for både sundheden, miljøet og børnene selv. Tidligere undersøgelser viser også, at danske børn faktisk hellere vil cykle i skole end at blive kørt i bil. Men alligevel bliver mange transporteret til skole i bil af deres forældre.

- Vi har i mange år gjort en stor indsats for at fremme cyklisme i Odense, og det vil vi blive ved med. Især er det vigtigt at minde børnene og deres forældre om cyklens fordele, for vaner grundlægger vi ofte i barndommen. Og forhåbentlig kan vi være med til at grundlægge gode cykelvaner med kampagner som Alle Børn Cykler, siger rådmand Jan Boye.

En anden fordel, ved at flere børn cykler, er, at der bliver mindre biltrafik omkring børnenes skoler.

Der er en stor tilslutning til kampagnen i år set i forhold til 2009, hvor kun knapt 100.000 børn deltog på landsplan. I år cykler 130.000 elever fra alle landets kommuner til skole i september. Fra Region Syddanmark deltager i alt 32.772 skoleelever kun overgået af Region Midtjylland, som har 33.182 tilmeldte elever. 

Kampagnen løber af stablen fra den 6.-17. september 2010.

For yderligere information kontakt
Kampagneleder Tina Møller Nielsen, Odense Kommune, tlf. 20 80 79 53 eller e-mail
tmn@odense.dk
Dansk Cyklist Forbund, Loa Bendix, tlf. 40 70 83 54 eller e-mail loa@dcf.dk

Fakta om kampagnen ALLE BØRN CYKLER:

Dansk Cyklist Forbund og Trygfonden arrangerer hvert år kampagnen ALLE BØRN CYKLER, som sætter fokus på børns transportvaner til og fra skole.

- Alle Børn Cykler fra den 6. til 17. september 2010
- ABC er for alle børn i 0. – 10. klasse
- Det er gratis for skoleklasserne at deltage i kampagnen

- Eleverne konkurrerer klassevis om at cykle til skole flest muligt dage

- I 2009 deltog næsten 100.000 elever
- Kampagnen arrangeres af Dansk Cyklist Forbund og Trygfonden
- Læs mere på
www.abc-abc.dk

Læs mere om hvilke skoler, der er tilmeldt samt yderligere information om kampagnen ALLE BØRN CYKLER på www.abc-abc.dk.

Regionsstatistik pr. 16. august - Antal tilmeldte elever til ALLE BØRN CYKLER

Region Klasser Elever
Region Midtjylland 1596 33182
Region Nordjylland 790 15281
Region Hovedstaden 1267 27545
Region Syddanmark 1635 32771
Region Sjælland 909 18697
  6197 127476

Abonner