Klaus Majgaard bliver ny kommunaldirektør i Furesø Kommune

Direktør i Odense Kommunes børn- og Ungeforvaltning Klaus Majgaard får ny stilling som kommunaldirektør i Furesø Kommune den 1. maj.

Efter to direktørstillinger på børn- og ungeområdet har administrerende direktør i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltningen Klaus Majgaard nu valgt at tage imod udfordringen om en endnu større ledelsesopgave.

- Furesø Kommune
byder på en særdeles spændende ledelsesopgave som kommunaldirektør - med fokus på styring, stringens og effektivisering, siger Klaus Majgaard.

- I Odense
har jeg lært en masse om, hvordan vi skaber helhed og sammenhæng i ydelser til borgerne og få en stor og flerfaglig organisation til at spille. Det er en spændende udfordring at bruge denne erfaring i jobbet som ansvarlig for en endnu større helhed - nemlig i jobbet som kommunaldirektør, tilføjer Klaus Majgaard.

Han tiltræder den nye stilling 1. maj og afløser tidligere kommunaldirektør 
Michael Schrøder, der forlod Furesø Kommune tidligere på året.

Har ydet stort bidrag
Stadsdirektør Jørgen Clausen takker børn- og ungedirektøren for hans indsats:

- Klaus Majgaard har været en meget engageret direktør for børne- og ungeområdet, hvor han blandt andet har arbejdet med rummelighed i vores normale tilbud og med at få sat en dagsorden, hvor innovation og læring har hovedrollen. Klaus Majgaard har også ydet et stort bidrag til arbejdet med projektet "Odense – en ny virkelighed", hvor udfordringen er at finde løsninger til at løfte velfærdsopgaver med færre penge, siger Jørgen Clausen.

Klaus Majgaard har været administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen siden 2007, hvor han kom fra stillingen som direktør for Børn og Kultur ved Fredericia Kommune.

Kontakt:
Jørgen Clausen på 40434424, jc@odense.dk
Klaus Majgaard, tlf. 20516838, klm@odense.dk